Όροι Χρήσης

Η εταιρία "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." που θα αναφέρεται στο εξής ως ΕΤΑΙΡΙΑ, έχει δημιουργήσει το παρόν διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών www.albandakis.gr, www.albandakis.com, www.stonestories.gr και www.stone-stories.gr που διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης. Κάθε χρήστης πρέπει να αναγνώσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους προτού εισέλθει στο κατάστημα αυτό και προτού κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή. Εάν δεν συμφωνεί πρέπει να μην κάνει οποιαδήποτε χρήση και συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή αναθεώρησης των όρων όποτε και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, γνωστοποιώντας την οποιανδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια & πληρότητα των πληροφοριών που προσφέρει στο ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα για τις παρεχόμενες συναλλαγές/υπηρεσίες. Δεν ευθύνεται για εκ παραδρομής λάθη που έχουν προκύψει κατά την εισαγωγή/καταχώρηση των πληροφοριών στις σελίδες του καταστήματος ή από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στις πληροφορίες ή τα προϊόντα που διατίθενται.

 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

 

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για οποιαδήποτε χρήση δεν συμφωνεί με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου και είναι ξένη με τους σκοπούς του καταστήματος που είναι η παροχή συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

Οι σύνδεσμοι που παρέχονται στο κατάστημα είναι καθαρά ενημερωτικοί. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε έχει δυνατότητα ελέγχου των σχετικών ιστοσελίδων, ούτε παρέχει οποιαδήποτε έγκριση του περιεχομένου αυτών.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντιμετωπίζει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ως απόρρητες. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

Πολλά από τα είδη που πωλούνται από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις φωτογραφίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι Φυσικά προϊόντα και η μορφή του καθενός μοναδική. Όπου είναι δυνατό ενδέχεται να παρατίθενται φωτογραφίες από διαφορετικά δείγματα του είδους για πληρέστερη εικόνα πριν την αγορά.